Barter Ortak Pazarı
Barter Sistemi, üye firmaların bir araya geldiği bölgesel bir entegrasyondur. Bölgesel entegrasyonların ekonomik etkileri içinde en belirgin olanı ticareti artırıcı etkisidir. Uzun dönemde pazarların daha da genişlemesi ve derinlik kazanmasıyla üye firmaların rekabet gücü artabilecektir.

Pazarın genişlemesiyle teknolojik gelişme hızlanır; ileri üretim tekniklerine ulaşılır; dışarıdaki firmalara kıyasla bir üretim üstünlüğü sağlanır. Bu gelişmeler ile birlikte gelecek hakkındaki belirsizlikler azalacağından yeni yatırım projelerine ilgi artar. Yatırım artışları sektörleri büyütür, firma sayılarını ve rekabeti artırır. Anlaşma sonunda fiyatlardaki düşüşler tüketicilerin reel gelirlerini artırır.

Barter Ortak Pazarının Kabiliyeti
Barter Pazarı’nın Kendi Kendine Yeterliliği Barter Pazarı, üye firmaların satış için sunduğu ürünlerden oluşur. Yine üye firmalar ihtiyaçlarını Barter Pazarı’ndan karşılarlar. Talep edilen ürün Barter Pazarı’ndan bulunamadığı durumlarda yeni firmaların Pazar’a girmesi sağlanır.

Barter Pazarının Para Birimi
Barter Ortak Pazarı’nın para birimi Amerikan Doları’dır. Pazar’ın üyeleri Amerikan Doları ile alım yaparlar, Amerikan Doları ile satış yaparlar. Türkiye’nin ekonomik şartlarında Amerikan Doları ile borçlanmak finansman maliyeti açısından caziptir. Aynı şekilde Amerikan Doları ile satış yapmak enflasyona karşı satıcıyı korur.

Serbest Piyasa Şartları
Barter Pazarı’nda serbest piyasa şartlarında alışveriş yapılır. Üyeler adil şartlarda rekabet ederler. Mal almakta veya mal satmakta üyeler serbesttir. Ticari kazanç için işlem yapılır. Ürünün fiyatı, kalitesi, nitelikleri, teslim tarihi, garantisi, satış sonrası hizmeti alıcı ve satıcı arasında kararlaştırılır.

Barter Pazarı’nda mal ve hizmet dolaşımı serbestçe sağlanmaktadır. Pazar’da rekabeti sağlamak esprisinde alternatif firmalara üyelik verilir ama Pazar’a önce girmiş üyenin cazibesi korunur. Her ürün ve sektör için arz-talep dengesi gözetilir ve arzın talepten önemli oranda çok olmasına izin verilmez. Barter Pazarı’na giren firmalar diğer üyeler ile aynı sektörde rekabet ederler ama haksız rekabet ile karşılaşmazlar.

Barter Şirketinde Bulunması Gereken Unsurlar Üstün Teknoloji & Yaygın İşletim Sistemi
Barter Şirketi’nin birincil görevi üye firmalar arasında bilgi akışını sağlıklı, hızlı, sürekli sağlamaktır. Global Barter bu amaçla özel barter bilgisayar programını Internet ortamında kullanmaktadır.

Barter Sistemi’nin Yurtdışı İşlemlerde Kullanımı Türkiye gibi ithalata dayalı üretim yapan ülkelerde barter sisteminin uygulama gücü yurtdışı işlemlerde kullanılabilmesi ile ölçülür.