Global Barter ülkemiz ekonomisinin, gelişmesinde ve kalkınmasında, barter sistemi ile büyük bir katma değer sağlamaktadır. Üyelerimize, çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza kaliteli hizmet götürmenin de öncelikli görevimiz olduğu bilincindeyiz. Tam ve zamanında üye memnuniyeti kalite anlayışımızın temelini oluşturur

Üyelerimize finansal çözüm getiren projeler sunmak,
Üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, en iyi hizmet ile karşılamak,
Toplumsal sorumluluk projelerinde ülkemiz ve insanlarımıza yarar sağlamak,
Teknoloji ve bilimi çalışmalarımızın tüm alanlarında kullanmak,
Takım birliğini güçlendirmek ve etkin takım çalışmasını sağlamak,
Sürekli ve açık iletişim kanallarını kullanmak,
Hizmet süreçlerinde sürekli öğrenmeye dayalı sistemler kurmak,
Kalite politikamızın esasını oluşturur.