Barter Çeki
İki üye firma arasında gerçekleşen alım satım işlemlerinde bir ödeme ve tahsilat aracı olarak kullanılan, üzerinde yapılan işlemin Amerikan Doları cinsinden tutarının yazılı olduğu, mal veya hizmeti alan tarafından imzalanıp kaşelenen, Global Barter Sistemi’ nin bir evrakıdır.

Barter işlemi
Firma, Barter Ortak Pazarına dahil olduktan sonra, öncelikle ihtiyaç duyduğu mal veya hizmeti satın almak isterse Sisteme, alım bedeli kadar teminat vermek durumundadır. Bu teminat özellikle Gayrimenkul İpoteği ve Banka Teminat Mektubu olarak alınmaktadır. Eğer önce sisteme mal veya hizmetini satmış ise sattığı miktar kadar Satınalma Kredisine Sahip olmaktadır.

Üyenin yeterli kredisinin olduğu durumda ve ihtiyaç duyduğu bir ürünü satın alacağı zaman diğer bir barter üyesi ile mal veya hizmet için kalite, teslimat, fiyat ve diğer hususlarda anlaşma yapar. Ödemesini barter ile yapacağı için kendi çekini kullanır. Alıcının kredisinin müsait olması durumunda işlem Global Barter Operasyon merkezi tarafından gerçekleştirilir ve tarafların cari hesaplarına alacak veya borç bakiyeleri kaydedilir.

Barter Şirketinin Finans Anlamında Çalışması
Barter Şirketi barter sistemini uygularken bir finans şirketi gibi çalışır. Barter üyesi firma her türlü mal ve hizmet ihtiyacını sistemden satın alarak Barter’ı bir finansman modeli olarak kullanabilir. Satın aldığı ürünün bedeli kadar barter sistemine USD ile borçlanır. Sistem, alıcı firmaya, borcunu kendi ürünü ile ödeyebilmesi için 12 ay vade tanır. 12 aylık sürede borçlu firmaya ürettiği mal ve hizmete olan talepler iletilir, satış gerçekleşirse firma borcunu ürünü ile ödemiş olur. Borçlu firma 12 aylık sürede hiçbir şekilde ürünü ile ödeme yapamaz ise, borcunu 12 ayın sonunda nakit olarak öder. Böylelikle 12 ay için sıfır faizli dolar kredisi kullanmış olur.

Sistem Nasıl Çalışır ?
1. Global Barter tarafından firmaya Barter Sistemi tanıtımı yapılır.
2. Firma Üyelik Sözleşmesi imzalar.
3. Üyelik dosyası incelenir. Üye yapılır.
4. Arz ve Talep bilgileri alınır. Sisteme duyurulur.
5. Seans oluşturulur. Taraflar bir araya getirilir.
6. Barter İşlemi için anlaşma sağlanır. İşleme onay verilir.
7. Alıcı Barter Çeki Düzenler.
8. Satıcı hesabı alacaklandırılır.
9. Alıcı hesabı borçlandırılır.

Sistem Tanıtımı
Üyelik sözleşmesi
Üyelik Müracaatı
Arz ve Talep Bilgilerinin Duyurulması
Seans Takibi
Yetki Kodu Talebi
Barter Çeki
Barter Sisteminin Kaydedilmesi