Barter, ‘Takas’ ya da ‘Değiş-Tokuş’ olarak tanımlanabilmektedir. Para olmaksızın yapılan, barter ticaret sistemi bilinen birebir karşılıklı takas işlemlerinden farklı gelişmiş bir sistemdir. Bir işletmenin satın aldığı mal ya da hizmetin bedelini kendi ürettiği ya da sahibi olduğu mal ya da hizmet ile ödendiği bir finans ve ticaret sistemidir.

Barter sisteminin içeriği dolayısıyla sadece takas olmaktan çok daha ötede bir kavramdır. Barter; çok sayıda alıcı ve satıcının birarada karşı karşıya geldiği bir geniş pazar olmasının yanı sıra bu alıcı ve satıcıları belli kurallar çerçevesinde ve belli kriterlere göre bir araya toplayan, alıcı ve satıcının karşılıklı ilişkilerine düzenleme getiren, hem alıcının hem de satıcının haklarını ve sorumluluklarını belirleyen bir sistemdir.

Barter; alıcı ve satıcının mevcut ekonomik şartlarda en iyi koşullarda pazar bulup, alış verişlerini bu pazarda yapmalarını sağlayan, belirli niteliklere sahip kişi ya da kurumların üye olabildiği ya da sistemden yararlanabildiği bir alış-veriş kulübüdür.

Ekonomik gerçekler gözönüne alındığında, yani nakit sıkıntısı düşünüldüğünde barterın ciddi bir çözüm olduğu kendiliğinden ortaya çıkıyor. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan modellerde Barter Sistemi, süreklilik açısından küresel bir finans modeli.

Barter sistemi, uzman kadrolar eliyle ve doğru politikalar geliştirilerek yürütüldüğünde, tüm sektörlere büyük katma değerler üretiyor. Çünkü sistem özünde Barter Ortak Pazarı’na üye kuruluşun satışını artırmak, pazarlama politikasına yön vermek, yatırım ve finansman sorununu çözmek ve atıl kapasiteyi değerlendirerek büyümesini sağlamak gibi bankacılık sektörünün ilgilenmediği çok ciddi sorumluluklara sahip bulunuyor.