Barter İle Ticaret Çok Avantajlı
Türkiye’de uygulaması oldukça yeni bir finansman tekniği olan barter sisteminin, ekonomik daralmaların yaşandığı, ekonomik krizinin istihdam ve büyüme kaybına yol açtığı günümüzde,barter ticaret sistemi kendi başına büyük bir pazardır. Firmalara stoklarını eritme, atıl kapasitelerini satışa çevirme imkanı sunar. Firmaların satışlarını arttırır, onların yeni müşteriler kazanmasını sağlar. Üyeler tahsilat riski olmadan ticaret yaparlar. Barter ile satış yapmak için firmalar ek hiç bir masraf yapmazlar. Firmalar bir sene boyunca ürünlerinin ücretsiz reklam ve tanıtımını yaparlar.

Barter Avantajları
Pazarınızı Genişletir.
Barter Sisteminin önemli avantajlarından biri firmaların halen sürdürdükleri pazarlama faaliyetlerindeki hedef piyasanın üzerine bir ek olarak gelmesidir. Özellikle girişimcilerin başlangıç yıllarında Barter Ortak Pazarı oldukça ciddi bir satış potansiyeli sunmaktadır. Öz sermayenin ve nakit akış dengelerinin çok iyi kontrol edilmesi gereken dönemde Barter Sistemi, çok iyi bir geçiş süreci sağlar. Global Barter Ortak Pazarı ağırlıklı Kobi’lerden oluşmaktadır. Bu yönü ile dinamik bir Pazar içinde her sektörden faaliyet gösteren firmalar ile işbirliği imkanı bulunmaktadır.

Satışlarınızı Arttırır.
Yukarıda bahsedilen atıl kapasitenin işletilmesi neticesinde satışlar havuzuna bir de Barter modelini ekleyen firmanın satışlarının arttığından bahsetmek mümkündür. Üye firmaların Barter sistemini ek satışlar olarak kullanması dışındaki uygulamaları nakit akış dengesine müdahaleyi gerektirebilir. Bu duruma düşmeden planlı ve koordineli hareket ederek üyenin Barter modeline yaklaşımını alternatif olarak algılaması sağlanır.

Nakit Tasarrufu Sağlar.
Bir Barter üyesi sisteme dahil olurken bir talebin karşılanması dikkate alınmıştır. Bu nedenle üyeliklerin başlangıçları %95 gibi bir oranla firmalar satış yaparak alacaklı olurlar. Global Barter’ın proje yaklaşımlı hizmeti ile satış ve alış yapacak olan üye Barter işlemlerinde birkaç adım ilerisine hazırlıklıdır. Satınalma süreci başladığında nakit vererek ihtiyacını karşılayacağı bir ürünü, daha önce satışını yaptığı ürün alacağına karşılık satın alabilir. Bu süreçlerin ilk adımı olan satış ayağında ise üyenin sattığı ürün özellikle de kendisinden çok satın alan için daha çok önemli ise yürütülen Barter satış ve alış faaliyetleri nakdin tasarrufunu tam olarak sağlamaktadır.

Yeni İşbirlikleri Sunar.
Barter Ortak Pazarı’nda firmalar bir birleri ile çalışarak yeni vizyonlara doğru adım atabilmektedir. Normal faaliyetlerini sürdüren bir firma Barter Sisteminin getirdiği geniş açılımı sayesinde farklı ve karlı yeni girişimlere zemin oluşturabilmektedir. Üye böyle bir çalışma ortamında hem işlerini genişletip büyütebilmekte hem de karını

Alımlarınızı Güçlendirir.
Barter Sistemi kullanılırken alım yapabileceğiniz geniş bir pazarın olması nedeniyle, dar bir alanda satın alma mecburiyeti kalkar. Firmalar satınalma faaliyetlerinde daima teklif süreci yaşar. Bu süreçte firma yetkilileri nakit teklifler yanında Barter Ortak Pazarındaki üyelerden de teklif alırlar. Satış yaparak alacak bakiyesine sahip olan üye alım yapmak istediği mal veya hizmeti Barter ile alım yapabilir.

Rekabet Üstünlüğü Sağlar.
Uzun süreler ile Barter sistemini kullanan üye firmalar ürünlerinin hammaddesini ya da yarı mamullerini de Barter ile sağlamaya başladığında fiyat politikasında düzenlemelere giderler. Burada özellikle rekabetin acımasız yönü olan fiyat indirimi silahını kullanabilir.

Atıl Kapasitenizi Değerlendirir.
Global Barter, üye firmalara alternatif ticaret ve finans modeli olan Barter’ı kullanmalarını önerirken başlangıçta atıl olan iş gücünü ve kapasitenin zorlanarak %5 ila 10 arasında bir fazla üretim yapılmasını talep eder. Bu ürünler Barter sistemine arz edilir. Talep karşılığında satışları gerçekleştiğinde kar oranında artış gerçekleşir. Elde edilen alacak ile nakit harcayarak alınması düşünülen bir ürün Barter Ortak Pazarı’ndan temin edildiğinde de atıl olan kapasitenin tam olarak değerlendirilmesi yapılmış olur.

Stokların Eritilmesini Sağlaması
Barter sistemi, özellikle stoklarla başı dertte olan firmaları rahatlatır, stok maliyetlerinden kurtarır. Firma, bu stokları satması karşılığında nakit ödeyerek aldığı ürün ve hizmetleri barter pazarından para ödemeksizin satın alabilir.

Atıl Kapasiteyi Harekete Geçirmesi
Firmaların amortisman, personel gideri, faturalar ve benzeri sabit giderleri her zaman için söz konusudur. Ne var ki firmalar, ancak satış yapabildikleri oranda üretim yapabilmekte, bu da sabit giderlerin birim maliyetini artıran bir unsur olmaktadır. Barter sistemine üye firmalar, tam olarak kullanamadıkları kapasitelerinin bir kısmını barter pazarında değerlendirerek atıl kapasitelerini harekete geçirebilir ve bu yolla hem sabit giderlerinin birim maliyetini düşürebilir, hem de üretim için gerekli finansmanın bir kısmını sağlamış olurlar.

Tahsilat Garantisi Sağlaması
Barter sisteminde üye firmaların alacak ve borçları barter şirketinin güvencesindedir. Satış yaptıkları firma iflas dahi etse alacaklarını sistem üyesi diğer firmaların ürünlerinden satın alarak tahsil etmektedirler.

Yeni Pazarlara Ulaşmanın En Kolay Yoludur
Barter sistemi bir klüp gibi çalışmaktadır. Üye firmalar, genellikle alım ve satımlarında diğer bir barter üyesi firmayı tercih etmektedirler. Sistemde bir üye firmanın alım yapması, aynı zamanda bir diğer üye firmanın satış yapması anlamına gelir. Normal koşullarda hiç tanımadıkları ve normal şartlarda satış yapma imkanına sahip olmadıkları müşterilere ulaşırlar. Bu yolla üye firmaların müşteri portföyleri gelişir.

Reklam ve Tanıtım Desteği
Üye firmaların bilgileri ve ürün çeşitlilikleri sistemli bir şekilde barter şirketi bilgi bankasına kaydedilir. İnternet ortamında çalışan barter programı ile bu bilgiler sistem üyesi bütün firmaların kullanımına sunulur.

Üyelerini Rekabetin Zararlı Etkilerinden Koruyan Bir Sistemdir.
Barter sisteminde arz-talep dengesi gözetildiğinden aynı ürünü üreten fazla sayıda üreticiye sistemde yer verilmez. Yani, barter sistemine üye olan bir firma, kendi sektöründe faaliyet gösteren çok fazla rakiple karşılaşmaz.

Faizsiz Mal ve Hizmet Kredi Desteği
Barter sistemine üye firmalar, 12 aya kadar %0 faizle USD üzerinden ürün ve hizmet kredisi kullanabilirler.

Satışları Artırması
Kârlılığı Artırması
Pazarlamayı Etkinleştirmesi
Finansman Maliyetlerini Azaltması
Likiditasyon Sağlaması
Mal ve Hizmet Kredi Desteği
Nakit Tasarruf Desteği
Kullanım Kapasitesini Artırma Desteği
E-Ticaret Desteği
Proje Hazırlama Desteği